Language of document :

2008 m. rugsėjo 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Tsarnavas prieš Komisiją

(Byla F-44/08)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 158, 2008 6 21, p. 28.