Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. septembra 2008 - Tsarnavas/Komisia

(vec F-44/08)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 28.