Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. března 2010 - Buschak v. Eurofound

(Věc F-47/08)1

"Veřejná služba - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek - Popis pracovního místa náměstka ředitele - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody - Právní zájem na podání žaloby - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Willy Buschak (Bonn, Německo) (zástupci: původně L. Levi a C. Ronzi, advokáti, poté L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (zástupce: C. Callanan, solicitor)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí o změně popisu pracovního místa žalobce a uložení žalované náhrady majetkové a nemajetkové újmy způsobené žalobci

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

W. Buschakovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 171, 5.7.2008, s. 52.