Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 25/03/2010 - Buschak/FEACVT

(Cauza F-47/08)1

(Funcție publică - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă - Descrierea postului de director adjunct - Acțiune în anulare - Acțiune în despăgubiri - Interesul de a exercita acţiunea - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Willy Buschak (Bonn, Germania) (reprezentanți: inițial L. Levi și C. Ronzi, avocați, ulterior L. Levi, avocat)

Pârâtă: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (reprezentant: C. Callanan, solicitor)

Obiectul

Funcție publică - Anularea deciziei prin care se modifică descrierea postului reclamantului și obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material și moral suferit de reclamant

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Îl obligă pe domnul Buschak la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 171, 5.7.2008, p. 52.