Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 25/3/2010 - Willy Buschak mot Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

(Mål F-47/08)1

(Personalmål - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor - Arbetsbeskrivning för biträdande direktör - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan - Berättigat intresse av att få saken prövad - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Willy Buschak (Bonn, Tyskland) (ombud: inledningsvis L. Levi och C. Ronzi, advokater, därefter L. Levi, advokat)

Svarande: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (ombud: C. Callanan, solicitor)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av beslutet om ändring av sökandens av arbetsbeskrivning och förpliktelse för svaranden att utge ersättning för materiell och ideell skada.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Willy Buschak ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 171, 5.7.2008, s. 52.