Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

16. září 2010

Věc F‑90/09

Frédéric Ernotte

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se F. Ernotte domáhá, aby bylo Komisi uloženo nahradit mu majetkovou a nemajetkovou újmu, jež mu vznikla v důsledku nepřiměřeně dlouhé doby jejího řízení o uznání infarktu myokardu, který utrpěl dne 28. srpna 2002, za pracovní úraz a nemoc z povolání.

Rozhodnutí: Věc F‑90/09, Ernotte v. Komise, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. Komise vyplatí žalobci paušální sumu ve výši 10 000 eur, v níž jsou zahrnuty jeho náklady na zastoupení advokátem.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(JednacířádSoudu pro veřejnou službu, článek 69