Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2010. szeptember 16.

F‑90/09. sz. ügy

Frédéric Ernotte

kontra

Európai Bizottság

„Egyezség útján történő rendezés a Közszolgálati Törvényszék kezdeményezésére – Törlés”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben F. Ernotte elsősorban azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot az abból eredő vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére, hogy az általa 2002. augusztus 28‑án elszenvedett infarktus baleseti jellegének és foglalkozási eredetének elismerésére vonatkozó eljárást a Bizottság ésszerűtlenül hosszú idő alatt folytatta le.

Határozat: Az első tanács elnöke elrendeli az F‑90/09. sz., Ernotte kontra Bizottság ügynek a Közszolgálati Törvényszék nyilvántartásából való törlését. A Bizottság köteles megfizetni a felperesnek 10 000 euró átalányösszeget, amely összeg tartalmazza a felperes részéről ügyvédi díjként felmerült költséget is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – A Közszolgálati Törvényszék előtti jogvita egyezség útján történő rendezése – A nyilvántartásból való törlés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 69. cikk)