Language of document :

Sag anlagt den 26. oktober 2009 - Gagalis mod Rådet

(Sag F-89/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Søgsmål med påstand om annullation af Rådets afslag på godtgørelse af samtlige de udgifter, som sagsøgeren har afholdt til et kurophold, med 75% i henhold til vedtægtens artikel 73.

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse af 9. december 2008, som blev meddelt sagsøgeren den 22. december 2008, om afslag på godtgørelse af samtlige de udgifter, som sagsøgeren har afholdt til et kurophold, med 75% i henhold til vedtægtens artikel 73, annulleres.

Rådets afgørelse af 15. juli 2009, som blev meddelt sagsøgeren den 17. juli 2009, om afslag på sagsøgerens klage over den manglende godtgørelse af samtlige de udgifter, som sagsøgeren har afholdt til et kurophold, med 75% i henhold til vedtægtens artikel 73, annulleres.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren et supplerende beløb på 1 551,38 EUR med tillæg af morarenter.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________