Language of document :

19. oktoobril 2009 esitatud hagi - Rossi Ferreras versus komisjon

(Kohtuasi F-85/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemikus 1. juulist 2001 kuni 31. detsembrini 2002.

Hageja nõuded

Tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemikus 1. juuli 2001 kuni 31. detsember 2002;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________