Language of document :

Žaloba podaná dne 21. října 2009 - W v. Komise

(Věc F-86/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: W (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí, jímž nebyl žalobci přiznán příspěvek na domácnost

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 5. března 2009, jímž nebyl žalobci přiznán příspěvek na domácnost;

zrušit zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 2. dubna 2009, zaregistrované pod č. R/149/09 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu, které vydal generální ředitel DG Admin, jakožto orgán oprávněný ke jmenování dne 17. července 2009;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________