Language of document :

21. oktoobril 2009 esitatud hagi - W versus komisjon

(Kohtuasi F-86/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: W (Brüssel, Belgia) (esindaja: avocat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega keelduti hagejale maksmast majapidamistoetust.

Hageja nõuded

Tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 5. märtsi 2009. aasta otsus mitte maksta hagejale majapidamistoetust;

tühistada hageja 2. aprillil 2009 esitatud kaebuse (registreeritud nr R/149/09 all personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel) rahuldamata jätmise otsus, mille on vastu võtnud personali ja halduse peadirektoraadi peadirektor ametisse nimetava asutusena 17. juulil 2009;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________