Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 septembrie 2010 Rossi Ferreras/Comisia

(Cauza F-85/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiul de evaluare 2001/2002 - Raport asupra evoluției carierei - Executarea unei hotărâri de anulare - Consecințele retragerii unui act - Stabilirea obiectivelor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a raportului asupra evoluției carierei reclamantului pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului Rossi Ferreras.

Îl obligă pe domnul Rossi Ferreras la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 312, 19.12.2009, p. 45.