Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 september 2010 - Rossi Ferreras mot kommissionen

(Mål F-85/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömningsförfarandet för år 2001/2002 - Karriärsutvecklingsrapport - Verkställande av en dom om ogiltigförklaring - Följderna av att ett förvaltningsbeslut återkallas - Bestämning av mål)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens karriärsutvecklingsrapport för perioden från den 1 juli 2001 till den 31 december 2002.

Domslut

Francisco Rossi Ferreras talan avslås.

Francisco Rossi Ferreras förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 312, 19.12.2009, s. 45.