Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekki) on esittänyt 27.1.2021 – FCC Česká republika, s.r.o.

(asia C-43/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší správní soud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FCC Česká republika, s.r.o.

Vastapuolet: Městská část Praha-Ďáblice ja Spolek pro Ďáblice

Muu osapuoli: Ministerstvo životního prostředí

Ennakkoratkaisukysymys

Onko teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24.11.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU1 3 artiklan 9 alakohtaa tulkittava niin, että laitoksen ”olennaisella muutoksella” tarkoitetaan myös kaatopaikkasäilytysajan pidentämistä ilman, että samanaikaisesti muutettaisiin kaatopaikan hyväksyttyjä enimmäismittoja tai kaatopaikan sallittua kokonaiskapasiteettia?

____________

1 EUVL 2010, L 334, s. 17.