Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 4 Δεκεμβρίου 2019 η Ρουμανία κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-391/17, Ρουμανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-899/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ρουμανία (εκπρόσωποι: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu)

Λοιποί διάδικοι στην κατ’ αναίρεση δίκη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ουγγαρία

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να κάνει δεκτή την αίτηση αναιρέσεως, να αναιρέσει στο σύνολό της την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-391/17, και να αποφανθεί επί της υποθέσεως T-391/17, κάνοντας δεκτή την προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως (ΕΕ) 2017/652,

ή, επικουρικώς,

να κάνει δεκτή την αίτηση αναιρέσεως, να αναιρέσει στο σύνολό της την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-391/17, και να αναπέμψει την εν λόγω υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό, κατόπιν εκ νέου εξετάσεώς της, να κάνει δεκτή την προσφυγή ακυρώσεως και να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2017/652·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Α. Παράβαση των διατάξεων των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ένωσης

Η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε νομικό σφάλμα καθόσον, κατά παράβαση της αρχής της δοτής αρμοδιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, ΣΕΕ, εξομοιώνει τις αρχές οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 2 ΣΕΕ με συγκεκριμένη δράση/στόχο που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα με κύριο σκοπό τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και τη διατήρηση του πλούτου της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Β. Παράβαση του άρθρου 296, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ

Η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένα το άρθρο 296, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ όσον αφορά την υποχρέωση αιτιολογήσεως της Επιτροπής, διότι κακώς έκρινε ότι η εν λόγω υποχρέωση τηρήθηκε σε σχέση με τις περιστάσεις της υποθέσεως, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή δεν εξέθεσε τα νομικά ζητήματα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην έκδοση της αποφάσεως ΕΕ 2017/652, και, επιπροσθέτως, μετέβαλε ουσιωδώς την προγενέστερη θέση της, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιες εξελίξεις μεσολάβησαν ώστε να είναι δικαιολογημένη η μεταστροφή της.

Γ. Διαδικαστικές παρατυπίες οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της αναιρεσείουσας

Η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι υπονομεύθηκε η νομιμότητα της διαδικασίας λόγω του ότι η επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως T-391/17 επικεντρώθηκε, κατόπιν υποδείξεως του Δικαστηρίου, αποκλειστικώς στα ζητήματα παραδεκτού της προσφυγής ακυρώσεως ενώ, στην εκδοθείσα απόφαση το Γενικό Δικαστήριο ασχολήθηκε αποκλειστικώς με τη βασιμότητά της.

____________