Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-391/17. sz., Románia kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 24-én hozott ítélete ellen Románia által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C- 899/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Fellebbező: Románia (képviselők: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Magyarország

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-391/17. sz. ügyben hozott ítéletét, és adjon helyt az (EU) 2017/652 határozat megsemmisítése iránti keresetnek,

vagy

adjon helyt a fellebbezésnek, teljes egészében helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-391/17. sz. ügyben hozott ítéletét, és utalja vissza a T-391/17. sz. ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé, majd a Törvényszék az új eljárásban adjon helyt a megsemmisítés iránti keresetnek, és semmisítse meg az (EU) 2017/652 határozatot;

a Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A. Az EU-szerződés Unió hatásköreire vonatkozó rendelkezéseinek a megsértése

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amennyiben a hatáskör-átruházás Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke (2) bekezdésében kimondott elvét megsértve, az EUSZ 2. cikkben felsorolt értékeket az EU hatáskörein belüli különös fellépéssel vagy céllal hasonlóknak tekintette, és felhívta a Bizottságot olyan különös jogi aktusok benyújtására, amelyek fő célja a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűségnek a tiszteletben tartása.

B. Az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének a megsértése

A Törvényszék tévesen értelmezte az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdését a Bizottságot terhelő indokolási kötelezettség tekintetében, és tévesen vélte úgy, hogy az említett kötelezettséget az ügy körülményei tekintetében teljesítették olyan helyzetben, amikor a Bizottság nem mutatta be azokat a jogi megfontolásokat, amelyek alapvető fontosságúak voltak az (EU) 2017/652 határozat rendszerében, ezenfelül lényegileg megváltoztatta saját korábban kifejtett álláspontját, annak pontosítása nélkül, hogy milyen, az álláspont megváltoztatását igazoló változások következtek be.

C. A felperes érdekeit sértő eljárási szabálytalanságok

Az eljárás szabályos jellege sérült azáltal, hogy a T-391/17. sz. eljárás szóbeli szakaszának keretében a viták középpontjában a Törvényszék utasítására kizárólag a megsemmisítési kereset elfogadhatósági aspektusai álltak, míg a kihirdetett ítéletben a Törvényszék kizárólag az érdemi aspektusokat tárgyalta.

____________