Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. Rumunijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-391/17 Rumunija / Komisija

(Byla C-899/19 P)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Apeliantė: Rumunija, atstovaujama E. Gane, L. Liţu, M. Chicu

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Vengrija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

patenkinti apeliacinį skundą, panaikinti visą Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-391/17, priimti sprendimą byloje T-391/17 patenkinant ieškinį, kuriuo siekiama panaikinti Sprendimą (ES) 2017/652

arba

patenkinti apeliacinį skundą, panaikinti visą Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-391/17 ir grąžinti bylą T-391/17 Europos Sąjungos Bendrajam Teismui, kad šis priimtų naują sprendimą, kuriuo būtų patenkintas ieškinys, kuriuo siekiama panaikinti Sprendimą (ES) 2017/652;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

A. ES sutarčių nuostatų, susijusių su Sąjungos kompetencijos, pažeidimas

Bendrasis Teismas daro teisės klaidą, kai, pažeisdamas ESS 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kompetencijų padalijimo principą, susieja ESS 2 straipsnyje nurodytas vertybes su konkrečiu Sąjungos kompetencijos sričiai priskiriamu veiksmu ir (arba) tikslu ir ragina Komisiją imtis konkrečių veiksmų, kurių pagrindinis tikslas apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teises ir Sąjungos kultūrų ir kalbų įvairovę.

B. SESV 296 straipsnio 2 dalies pažeidimas

Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino SESV 296 straipsnio 2 dalį, kiek tai susiję su Komisijai tenkančia pareiga nurodyti motyvus, kai nusprendė, kad šios bylos aplinkybėmis ši pareiga buvo įvykdyta, nors Komisija nenurodė faktų ir teisinių argumentų, turinčių esminę reikšmę Sprendimo (ES) 2017/652 turiniui, ir ji iš esmės pakeitė anksčiau išreikštą poziciją nepaaiškinusi, kas lėmė tokį pozicijos pasikeitimą.

C. Procedūriniai pažeidimai, galintys pakenkti ieškovės interesams

Procedūrinius pažeidimus sudaro tai, kad, vykstant žodiniam nagrinėjimui byloje T-391/17, Bendrojo Teismo prašymu diskusijose daugiausiai dėmesio buvo skirta ieškinio dėl panaikinimo priimtinumo klausimui, nors paskelbtame sprendime Teisingumo Teismas nagrinėjo tik su bylos esme susijusius klausimus.

____________