Language of document :

Pritožba, ki jo je Romunija vložila 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-391/17, Romunija/Komisija

(Zadeva C-899/19 P)

Jezik postopka: romunščina

Stranke

Pritožnica: Romunija (zastopniki: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu, agenti)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Madžarska

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

pritožbi ugodi, v celoti razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-391/17, odloči v zadevi T-391/17 in ugodi predlogu za razglasitev ničnosti Sklepa (EU) 2017/652

oziroma

pritožbi ugodi, v celoti razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-391/17 in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije, to pa naj v novi sodbi ugodi predlogu za razglasitev ničnosti Sklepa (EU) 2017/652;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

A. Kršitev določb Pogodb EU o pristojnosti Unije

Splošno sodišče napačno uporabi pravo, če v nasprotju z načelom prenosa pristojnosti iz člena 5(2) Pogodbe o Evropski uniji vrednote, navedene v členu 2 PEU, enači s specifičnim ukrepom/ciljem na področju pristojnosti EU ter Komisijo pozove, naj predloži specifične akte, katerih glavni cilj je spoštovanje pravic oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter spoštovanje bogate kulturne in jezikovne raznolikosti.

B. Kršitev člena 296, drugi odstavek, TFUE

Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 296, drugi odstavek, PDEU glede obveznosti obrazložitve, ki jo ima Komisija, ker je napačno štelo, da je bila navedena obveznost ob upoštevanju okoliščin zadeve spoštovana, čeprav Komisija ni predstavila pravnih ugotovitev, ki so imele velik pomen pri pripravi Sklepa (EU) 2017/652, in je bistveno spremenila lastno stališče, ki ga je izrazila prej, ne da bi pojasnila, katere okoliščine so se tako spremenile, da je sprememba stališča utemeljena.

C. Kršitve postopka, ki škoduje interesom pritožnice

Postopek je bil kršen, ker je bila razprava v ustnem delu postopka v zadevi T-391/17 na zahtevo Splošnega sodišča osredotočena zgolj na vidike dopustnosti ničnostne tožbe, medtem ko je to sodišče v okviru izrečene sodbe obravnavalo izključno vidike, ki se nanašajo na vsebino.

____________