Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2022. január 20-i ítélete – Románia kontra Európai Bizottság, Magyarország

(C-899/19. P. sz. ügy)1

(Fellebbezés – Intézményi jog – Polgári kezdeményezés – 211/2011/EU rendelet – A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja – Valamely polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vétele – Azon feltétel, hogy e javaslat nem eshet nyilvánvalóan az Európai Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be – (EU) 2017/652 határozat – „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” polgári kezdeményezés – Részleges nyilvántartásba vétel – Az EUSZ 5. cikk (2) bekezdése – Hatáskör-átruházás elve – EUMSZ 296. cikk – Indokolási kötelezettség – A kontradiktórius eljárás elve)

Az eljárás nyelve: román

Felek

Fellebbező: Románia (képviselők: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu és L.-E. Baţagoi meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben I. Martínez del Peral, H. Stancu és H. Krämer, később I. Martínez del Peral és H. Stancu meghatalmazottak), Magyarország (képviselők: Fehér M. Z. és Szíjjártó K. meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

A Bíróság Romániát kötelezi a saját költségein felül az Európai Bizottság részéről felmerült költségek viselésére.

Magyarország maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 54., 2020.2.17.