Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 20 januari 2022 – Rumänien mot Europeiska kommissionen, Ungern

(Mål C-899/19 P)(1 )

(Överklagande – Institutionell rätt – Medborgarinitiativ – Förordning (EU) nr 211/2011 – Artikel 4.2 b – Registrering av ett föreslaget medborgarinitiativ – Villkor som kräver att det föreslagna medborgarinitiativet inte uppenbart faller utanför Europeiska kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till rättsakt för att genomföra fördragen – Beslut (EU) 2017/652 – Medborgarinitiativet Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe – Delvis registrering – Artikel 5.2 FEU – Principen om tilldelade befogenheter – Artikel 296 FEUF – Motiveringsskyldighet – Principen om ett kontradiktoriskt förfarande)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Klagande: Rumänien (ombud: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu och L.‑E. Baţagoi)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis I. Martínez del Peral, H. Stancu och H. Krämer, därefter I. Martínez del Peral och H. Stancu), Ungern (ombud: M. Z. Fehér och K. Szíjjártó)

Domslut

Överklagandet ogillas.

Rumänien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Ungern ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 54, 17.2.2020.