Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 9. julija 2019 – Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Zadeva C-526/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Entoma SAS

Nasprotni stranki v postopku s kasacijsko pritožbo: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2)(e) Uredbe z dne 27. januarja 19971

razlagati tako, da na njegovo področje uporabe spadajo živila, ki jih sestavljajo cele živali, namenjene za zaužitje kot take, ali pa se uporablja samo za živilske sestavine, pridobljene iz žuželk?

____________

1     Uredba (ES) št. 258/97 z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL 1997, L 43, str. 1).