Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 26 juni 2013 – BU mot EMA

(Föranade målen F-135/11, F-51/12, F-110/12)(1 )

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal – Rättsakt som går någon emot – Ansökan i enlighet med artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna – Ansökan att ett avtal ska kvalificeras om – Skälig tidsfrist – Klagomål mot ett avslag på ett klagomål – Artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda – Omsorgsplikt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BU (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (ombud: o mål F-135/11, inledningsvis S. Vincenzo, därefter T. Jablonski och G. Gavrilidou, biträdda av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron, i mål F-51/12, T. Jablonski och G. Gavrilidou, biträdda av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron, samt i mål F-110/12, T. Jablonski och Rampal Olmedo)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut att inte förlänga sökandens anställning som tillfälligt anställd.

Domslut

Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut att inte förlänga BU:s anställning som tillfälligt anställd, vilket delgavs den 30 maj 2011, ogiltigförklaras.

Talan i mål F-135/11 ogillas i övrigt.

Talan i mål F-51/12 och F-110/12 ogillas.

Europeiska läkemedelsmyndigheten ska bära sina rättegångskostnader och ersätta BU:s rättegångskostnader i mål F-135/11 och F-51/12.

BU ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska läkemedelsmyndighetens rättegångskostnader i mål F-110/12.

____________

(1 ) EUT C 65, 3.3.2012, s. 24; EUT C 209, 14.7.2012, s. 14; EUR C 379, 8.12.2012, s.34.