Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. června 2012 – Dergam v. Komise

(Věc F-137/11)

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________