Language of document :

Sag anlagt den 22. december 2011 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-138/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kommissionens lønkontor.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 11. maj 2011, der annullerer og erstatter afgørelsen af 22. oktober 2009, annulleres.

Det fastslås, at aftalen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder på grundlag af det tilbud, der blev accepteret efter beregningen i afgørelse af 22. oktober 2009, er retsgyldig.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 12. september 2011, hvorved der blev meddelt udtrykkeligt afslag på sagsøgerens klage.

Subsidiært anerkendes det, at sagsøgeren har lidt et tab, og sagsøgeren tilkendes 6 207,71 EUR i erstatning med tillæg af morarenter beregnet efter Den Europæiske Centralbanks rentesats forhøjet med 2 procentpoint.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.