Language of document :

Žaloba podaná dne 16. prosince 2011 – ZZ v. EMA

(Věc F-135/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí neobnovit pracovní smlouvu dočasného zaměstnance s žalobcem.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým EMA zamítla možnost přezkumu obnovení jeho smlouvy;

uložit EMA náhradu předběžné částky ve výši 1 eur s výhradou jejího zvýšení;

uložit EMA náhradu nákladů řízení.