Language of document :

Sag anlagt den 16. december 2011 – ZZ mod EMA

(Sag F-135/11)

Processprog: Fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 30. maj 2011, hvorved EMA afviste at undersøge mulighederne for forlængelse af sagsøgerens kontrakt, annulleres.

EMA tilpligtes at betale sagsøgeren en foreløbig erstatning på 1 EUR med forbehold for forhøjelse af dette beløb.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilpligtes at betale sagens omkostninger.