Language of document :

Tožba, vložena 16. decembra 2011 – ZZ proti EMA

(Zadeva F-135/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMA)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, da se pogodba začasnega uslužbenca tožeče stranke ne podaljša.

Predlogi tožeče stranke

Sklep z dne 30. maja 2011, s katerim je EMA zavrnila preučitev možnosti za podaljšanje pogodbe tožeče stranke, naj se razglasi za ničen;

EMA naj se naloži, da tožeči stranki začasno plača znesek 1 EUR, ki se lahko poviša;

EMA naj se naloži plačilo stroškov.