Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS
PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA
RĪKOJUMS

2016. gada 28. janvārī

Lieta F‑138/11

David Schwander

pret

Eiropas Komisiju

Pensijas tiesību pārcelšana – Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumi, kas ir taisīti tiesvedības laikā – Prasītāja atteikšanās no prasības – Izslēgšana no reģistra – Attiecīgais pienākums segt tiesāšanās izdevumus

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru D. Schwander būtībā lūdza atcelt Individuālo tiesību pārvaldības un aprēķināšanas biroja (PMO) 2011. gada 10. maija lēmumu, ar ko, pirmkārt, tika atsaukts priekšlikums aprēķināt viņa tiesības uz pensiju, kas viņam bija izteikts 2009. gada 22. oktobrī un ko viņš bija akceptējis 2009. gada 17. decembrī, un, otrkārt, jauns viņa pensijas tiesību aprēķins tika veikts saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta Vispārējiem īstenošanas noteikumiem, ko Eiropas Komisija pieņēmusi 2011. gada 3. martā

Nolēmums      Lietu F‑138/11 izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Prasītāja atteikšanās no prasības – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 84. pants un 103. panta 5. punkts)

(skat. 7. punktu)