Language of document : ECLI:EU:F:2016:7

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

28 januari 2016

Zaak F‑138/11

David Schwander

tegen

Europese Commissie

„Overdracht van pensioenrechten – Arresten van het Gerecht van de Europese Unie die in de loop van het geding zijn gewezen – Afstand van instantie door de verzoekende partij – Doorhaling – Respectieve verwijzing in de kosten”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Schwander in wezen vroeg om, kort samengevat, nietigverklaring van het besluit van het Bureau beheer en afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van 10 mei 2011 waarbij, ten eerste, het voorstel voor extra pensioenrechten dat hem op 22 oktober 2009 was gedaan en dat hij op 17 december 2009 had aanvaard, is ingetrokken en, ten tweede, krachtens de algemene uitvoeringsbepalingen van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie die de Europese Commissie heeft vastgesteld op 3 maart 2011 een nieuwe berekening van de extra pensioenrechten is opgesteld.

Beslissing:      Zaak F‑138/11 wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Elke partij draagt haar eigen kosten.

Samenvatting

Gerechtelijke procedure – Afstand van instantie door de verzoekende partij – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 84 en 103, lid 5)

(cf. punt 7)