Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 maj 2016 – Kovács mot kommissionen

(Mål F-136/11)1

(Personalmål – Tjänstemän – Kontraktsanställda – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid unionen enligt ett nationellt pensionssystem – Överföring till unionens pensionssystem – Inledande erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som lämnats av tillsättningsmyndigheten och godtagits av den berörda personen – Tillsättningsmyndighetens återtagande av sitt inledande erbjudande – Nytt erbjudande om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser – Invändning om rättegångshinder – Begreppet rättsakt som går någon emot – Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zsuzsanna Kovács (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: inlendningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi och J.-N. Louis, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, S. Orlandi och J.-N. Louis, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut om fastställande av tillgodoräknande av sökandens pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst inom gemenskapens pensionssystem.

Avgörande

Talan avvisas.

Zsuzsanna Kovács ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 65 ,3.3.2012, s. 24.