Language of document :

Kanne 5.11.2020 – Muratbey Gida v. EUIPO – M. J. Dairies (kolmoisspiraalin muotoinen juusto)

(asia T-662/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turkki) (edustaja: asianajaja M. Schork)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria)

Menettely EUIPO:ssa

Kyseessä olevan mallin haltija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Kyseessä oleva malli: Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti mallin nro DM/080641-0002 osalta (kolmoisspiraalin muotoinen keltaisenvärinen juusto)

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 21.8.2020 asiassa R 1925/2019-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–    kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää muun osapuolen valituslautakunnassa esittämän vaatimuksen mitättömäksi julistamisesta Euroopan unionin nimeävän riidanalaisen kansainvälisen rekisteröinnin nro DM/080641-0002 osalta

–    velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

–    neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artiklan rikkominen

–    neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohdan rikkominen.

____________