Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 5. novembrī – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Trīskārši spirālveidīgs siers)

(Lieta T-662/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Stambula, Turcija) (pārstāvis: M. Schork, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: M. J. Dairies EOOD (Sofija, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību, saistībā ar dizainparaugu Nr. DM/080641-0002 (Trīskārši spirālveidīgs dzeltenas krāsas siers)

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2020. gada 21. augusta lēmums lietā R 1925/2019-3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt otras procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieces pieteikumu par apstrīdētās starptautiskās reģistrācijas Nr. DM/080641-0002, ko attiecina uz Eiropas Savienību, spēkā neesamības atzīšanu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. panta pārkāpums;

Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 7. panta 1. punkta pārkāpums.

____________