Language of document :

Žalba koju je 27. siječnja 2021. podnio Lietuvos geležinkeliai AB protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 18. studenoga 2020. u predmetu T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Komisija

(predmet C-42/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Lietuvos geležinkeliai AB (zastupnici: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Orlen Lietuva AB

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu, u cijelosti ili djelomično, u dijelu u kojem se njome odbija žaliteljeva tužba za poništenje Odluke Komisije C(2017) 6544 final od 2. listopada 2017. u predmetu AT.39813 – Baltic Rail1 ;

poništi Odluku u cijelosti ili djelomično;

podredno, poništi ili još smanji novčanu kaznu određenu društvu Lietuvos geležinkeliai; i

naloži Komisiji snošenje svih troškova u vezi s ovim postupkom, te postupkom pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj se u svojoj žalbi oslanja na četiri žalbena razloga.

Kao prvo, Opći je sud nepravilno protumačio i, slijedom toga, nepravilno primijenio sudsku praksu Suda prema kojoj poduzetnik u vladajućem položaju samo treba odobriti pristup infrastrukturi ako bi se odbijanjem moglo posve onemogućiti tržišno natjecanje osobi koja zahtijeva pristup, ako se takvo odbijanje ne može objektivno opravdati i ako je takav pristup nužan za obavljanje djelatnosti te osobe.

Kao drugo, uklanjanje željezničke pruge duljine 19 kilometara koja povezuje Mažeikiai u sjeverozapadnoj Litvi s latvijskom granicom (u daljnjem tekstu: pruga) „na brzinu i bez prethodnog pribavljanja potrebnih financijskih sredstava ” nije zloporaba vladajućeg položaja.

Kao treće, Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kvalificiravši uklanjanje pruge mogućim ograničavanjem tržišnog natjecanja.

Kao četvrto, Opći je sud proturječio sam sebi upućivanjem na žaliteljevu navodnu protutržišnu namjeru da bi utvrdio da treba odrediti novčanu kaznu i da bi odredio njenu visinu, iako je utvrdio da se navodna potvrda ne temelji na žaliteljevoj namjeri, protutržišnoj strategiji ili zloj vjeri.

____________

1 Sažetak Odluke Komisije od 2. listopada 2017. vezi s postupkom na temelju članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Predmet AT.39813 - Baltic Rail) (priopćena pod brojem C(2017) 6544) (SL 2017, C 383, str. 7).