Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. siječnja 2021. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – FCC Česká republika s.r.o.

(predmet C-43/21)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud (Češka Republika)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: FCC Česká republika s.r.o.

Druga stranka u kasacijskom postupku: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

uz sudjelovanje: Ministerstvo životního prostředí

Prethodno pitanje

Treba li članak 3. točku 9. Direktive 2010/75/EU1 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) tumačiti na način da pojam „značajna promjena” postrojenja znači i produljenje razdoblja odlaganja otpada na odlagalištu otpada, čak i ako istodobno nije došlo do izmjene odobrene maksimalne površine ni dopuštenog ukupnog kapaciteta odlagališta?

____________

1 SL 2010., L 334, str. 17. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 15., str. 159.)