Language of document :

Appel iværksat den 26. januar 2021 af Allergan Holdings France til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 18. november 2020 i sag T-664/19 – Allergan Holdings France mod EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(Sag C-41/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Allergan Holdings France (ved avocat T. de Haan og solicitor J. Day)

De andre parter i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Dermavita Co. Ltd

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 29. april 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Allergan Holdings France bærer sine egne omkostninger.

____________