Language of document :

Žaloba podaná dne 3. října 2011 - ZZ a další v. Komise

(Věc F-98/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupci: : F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, na základě kterého se určité finanční pomoci členského státu studentům vyššího vzdělávání považují za dávky téže povahy jako jsou rodinné přídavky a tyto finanční pomoci se odpočítávají od příspěvku na vzdělání poskytovaného úředníkům, kteří jsou rodiči těchto studentů, jakož i zrušení rozhodnutí požadovat vrácení neoprávněně vyplacených částek.

Návrhové žádání žalobců

Pokud jde o prvních devět žalobců, zaprvé zrušit rozhodnutí o odpočtu stipendií na vyšší vzdělávání, která bylo poskytnuta ze strany Centre de Documentation et d´Information sur l´Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (CEDIES) od příspěvků na vzdělávání podle služebního řádu, který je přiznán dětem úředníků, jakož i, zadruhé, zrušit rozhodnutí požadovat vrácení neoprávněně vyplacených částek, která byla adresována každému z uvedených žalobců, jež odpovídají částkám dříve vyplacených příspěvků na vzdělávání údajně poskytnutých neoprávněně;

pokud jde o posledního žalobce, zrušit rozhodnutí, kterým byl vyzván oznámit skutečnost, zda jeho dítě obdrželo stipendium poskytnutého ze strany CEDIES, a které, prozatímně, od 1. prosince 2011 zastavuje vyplácení příspěvku na vzdělávání poskytovaného tomuto dítěti v rozsahu, v němž se týká výlučně tohoto zastavení;

vyplatit z toho vyplývající nedoplatky na odměnách spolu s příslušnými úroky z prodlení počítanými ode dne splatnosti vzniklých nedoplatků s úrokovou sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace v průběhu dotyčného období, zvýšenou o dva body;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________