Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 30.5.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-102/11)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa toimitettu kannekirjelmä – Telekopioon käsin tehty allekirjoitus, joka poikkeaa kannekirjelmän kirjeitse toimitetussa alkuperäiskappaleessa olevasta allekirjoituksesta – Kanteen nostaminen myöhässä – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission implisiittinen päätös, jolla kantajalta evätään maksu vuosittaisista asemapaikan ja lähtöpaikkakunnan välisistä matkakuluista vuosilta 2005–2010.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 126, 28.4.2012, s. 27.