Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 30-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-102/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §-a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – A másolaton a keresetlevél postai úton elküldött eredeti példányán szereplőtől eltérő, saját kezű aláírása – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon hallgatólagos határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely határozattal az megtagadta a 2005–2010-es években a felperes alkalmazási helyéről származási helyére történő utazás költségeinek a felperes részére való kifizetését.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 126., 2012.4.28., 27. o.