Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18.6.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-100/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Päiväraha – Myöntämisedellytykset – Tosiasiallinen sijoittautuminen asemapaikkaan – Selvästi täysin perusteeton kanne – oikeudenkäyntikulut – Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota komission päätös, jolla on kieltäydytty myöntämästä kantajalle päivärahoja, jotka liittyivät päätökseen siirtää hänet Angolan edustustosta Brysselissä sijaitsevaan toimipaikkaan

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 2000 euroa.

____________

1 EUVL C 25, 28.1.12, s. 67.