Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. septembra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-99/11)1

(Verejná služba – Odmena – Vyplatenie nedoplatkov odmeny – Záujem na konaní – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh domáhajúci sa zrušenia implicitného rozhodnutia Komisie o odmietnutí vyplatiť žalobcovi nedoplatky odmeny dlžné za obdobie od 1. júna 2005 do 31. júla 2010Výrok1.    Žaloba sa ako zjavne neprípustná zamieta.2.    L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.