Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. szeptember 20.

F‑99/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Illetmény – Illetményhátralék megfizetése – Az eljáráshoz fűződő érdek – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében a 2005. június 1‑jétől 2010. július 31‑ig terjedő időszakban felhalmozódott illetményhátralékának folyósítására irányuló 2010. augusztus 20‑i kérelmét elutasító európai bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Létrejött és fennálló érdek szükségessége – A kereset benyújtásának pillanatában való értékelés – Kereset, amelyből a felperesnek előnye származhat

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Ahhoz, hogy valamely a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó jelenlegi vagy volt tisztviselő a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke alapján a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében neki sérelmet okozó aktus megsemmisítését elfogadható módon kérhesse, e személynek keresete megindításának időpontjában létrejött és fennálló, ezen aktus megsemmisítéséhez fűződő, kellően egyértelmű érdekkel kell rendelkeznie, amely érdek feltételezi, hogy a kereset – eredményénél fogva – előnnyel járhat számára.

(lásd a 22. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑35/05., T‑61/05., T‑107/05., T‑108/05. és T‑139/05. sz., Agne‑Dapper és társai kontra Bizottság és társai egyesített ügyekben 2006. november 29‑én hozott ítéletének 35. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.