Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. rugsėjo 20 d.

Byla F‑99/11

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Nesumokėto darbo užmokesčio sumokėjimas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Akivaizdžiai nepriimtinas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo panaikinti Europos Komisijos sprendimą atmesti jo 2010 m. rugpjūčio 20 d. prašymą sumokėti jam už laikotarpį nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. priklausantį nesumokėtą darbo užmokestį.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigūnų ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Atsiradusio ir esamo suinteresuotumo būtinybė – Vertinimas ieškinio pareiškimo momentu – Ieškinys, dėl kurio ieškovas gali gauti naudos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Kad pareigūno ar buvusio pareigūno ieškinyje, pareikštame pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnį, pateiktas prašymas panaikinti jo nenaudai priimtą aktą, kaip tai suprantama pagal nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, būtų priimtinas, šis asmuo ieškinio pareiškimo momentu turi turėti atsiradusį ir tebesantį pakankamai akivaizdų suinteresuotumą, kad minėtas aktas būtų panaikintas; toks interesas reiškia, kad ieškinio rezultatas gali būti naudingas šiam asmeniui.

(žr. 22 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. lapkričio 29 d. Sprendimo Agne-Dapper ir kt. prieš Komisiją ir kt., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ir T‑139/05, 35 punktas ir nurodyta teismų praktika.