Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 6. aprila 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Zadeva C-214/21)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Tožena stranka: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Ob udeležbi: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 10(h) Direktive 2014/24/EU1 – skupaj z uvodno izjavo 28 te direktive – nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa, da se lahko storitve izredno nujnega in nujnega reševalnega prevoza prednostno oddajo s sklenitvijo pogodbe samo prostovoljskim organizacijam – če so te vsaj šest mesecev vpisane v enotni nacionalni register tretjega sektorja, so članice omrežnega združenja in so akreditirane v skladu s sektorsko deželno zakonodajo (če obstaja) in pod pogojem, da se s to oddajo zagotovi, da se storitve opravljajo v  sistemu, ki učinkovito prispeva k družbenemu cilju in sledi ciljem solidarnosti, v pogojih ekonomske učinkovitosti in ustreznosti ter ob upoštevanju načel preglednosti in prepovedi diskriminacije – ne da bi bilo mogoče med možne ponudnike vključiti druge neprofitne organizacije, natančneje socialne zadruge kot neprofitna socialna podjetja, vključno s socialnimi zadrugami, ki svojim članom delijo ostanek presežka iz dejavnosti v splošnem interesu v skladu s členom 3(2)(b) decreto legislativo 112 del 2017 (zakonska uredba št. 112 iz leta 2017).

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).