Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Španija) 6. aprila 2021 – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Zadeva C-215/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zulima

Tožena stranka: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Vprašanje za predhodno odločanje

V pritožbah potrošnikov zoper nepoštene pogoje na podlagi Direktive 93/13/E[G]S1 in v primeru zunajsodne izpolnitve člen 22 zakona o civilnem postopku določa, da morajo stroške postopka nositi potrošniki, ne da bi se upoštevala predhodna dejanja prodajalca ali ponudnika, ki ni upošteval predhodnih pozivov. Ali ta španska postopkovna ureditev pomeni znatno oviro, ki lahko potrošnike odvrne od izvrševanja pravice do učinkovitega sodnega nadzora nad morebitno nepoštenostjo pogodbene klavzule, kar je v nasprotju z načelom učinkovitosti ter členoma 6(1) in 7(1) Direktive 93/13?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 93, L 95, str. 29).