Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 29. december 2020 – Amoena Ltd mod The Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs

(Sag C-706/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Amoena Ltd

Sagsøgt: The Commissioners for Her Majestyʼs Revenue & Customs

Præjudicielle spørgsmål

Henviser ordene »dem«, »de« og »deres« i dommens præmis 53 1 til brystholderne eller til brystproteserne?

Indebærer andet punktum i præmis 53 et andet kriterium end det, der er fastsat i præmis 51 i dommen i sagen Amoena, og som er udledt af den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 8473, ved at kræve, at brystholderne (dvs. det potentielle tilbehør) skal sætte brystproteserne i stand til at udfylde en anden funktion end den, som »de« (angiveligt brystproteserne) er beregnet til, eller indebærer det nævnte punktum blot en anvendelse af det kriterium, der er fastsat i præmis 51, og som kræver, at brystholderne skal udføre et arbejde i forbindelse med brystprotesens hovedfunktion?

____________

1 Dom af 19.12.2019, Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142).