Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 21.12.2020 – Gmina Wieliszew v. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominien, asetettu konkurssiin, konkurssipesän pesänhoitaja (syndyk)

(asia C-698/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gmina Wieliszew

Vastaaja: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominien, asetettu konkurssiin, konkurssipesän pesänhoitaja (syndyk)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1083/2006,1 mukaan lukien erityisesti sen 2 artiklan 5 alakohtaa, 3 artiklaa, 4 artiklaa, 57 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklaa ja 80 artiklaa, ja nykyistä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17.12.2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1303/2013,2 mukaan lukien erityisesti sen 2 artiklan 15 alakohtaa, 37 artiklan 1 kohtaa, 66 artiklaa, 67 artiklan 1 kohtaa, 74 artiklan 1 kohtaa ja 89 artiklan 1 kohtaa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansallisen oikeuden säännökselle, joka estää Euroopan unionin talousarviosta peräisin olevia varoja saanutta toimijaa vaatimasta tehokkaasti tuomioistuimessa näiden varojen jättämistä konkurssipesän ulkopuolelle, jos ne on maksettu sellaisen pankin pankkitilille, joka asetettiin tämän jälkeen konkurssiin, tai kansallisen oikeuden säännökselle, jossa ei jätetä näitä varoja konkurssivelallisen pankin konkurssipesän ulkopuolelle?

____________

1 EUVL 2006, L 210, s. 25.

2 EUVL 2013, L 347, s. 320.