Language of document :

A Svea hovrätt (Svédország) által 2012. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd kontra Retreiver Sverige AB

(C-466/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea hovrätt

Az alapeljárás felei

Felperesek: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Alperes: Retreiver Sverige AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Ha egy adott műre vonatkozó szerzői jog jogosultján kívül más személy olyan, a műre mutató linket szolgáltat weboldalán, amelyre rá lehet kattintani, ez az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése szerinti nyilvánossághoz közvetítést valósít-e meg?

2.    Érinti az 1. kérdés értékelését az, ha a mű, amelyre a link mutat, olyan, az interneten található weboldalon van, amelyhez bárki korlátozás nélkül hozzáférhet, vagy az, ha a hozzáférés valamilyen módon korlátozott?

3.    Az 1. kérdés értékelése során különbséget kell tenni az olyan eset között, amelyben a mű, azt követően, hogy a felhasználó rákattintott a linkre, egy másik weboldalon jelenik meg, és azon eset között, amelyben a mű, azt követően, hogy a felhasználó rákattintott a linkre, oly módon jelenik meg, hogy azt a benyomást kelti, hogy ugyanazon a weboldalon jelenik meg?

4.    A tagállam biztosíthat szélesebb körű védelmet a szerző kizárólagos joga számára azáltal, hogy a "nyilvánossághoz közvetítést" úgy határozza meg, hogy az szélesebb cselekményi kört fedjen le, mint amely az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében szerepel?

____________

1 - HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.