Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea hovrätt (Švedska) 18. oktobra 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd proti Retreiver Sverige AB

(Zadeva C-466/12)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea hovrätt

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd

Tožena stranka: Retriever Sverige AB

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali dejstvo, da nekdo, ki ni imetnik avtorske pravice na nekem delu, na svoji spletni strani do tega dela ponuja povezavo, na katero je mogoče klikniti, pomeni priobčitev javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi?

2.    Ali je pri preučitvi prvega vprašanja pomembno, ali je delo, na katero se povezava nanaša, na spletni strani interneta, ki je dostopna vsakomur brez omejitev, ali pa je dostop kakor koli omejen?

3.    Ali je pri preučitvi prvega vprašanja treba razlikovati med primerom, v katerem se je delo, potem ko je uporabnik kliknil na povezavo, prikazalo na drugi spletni strani, in primerom, v katerem se je delo, potem ko je uporabnik kliknil na povezavo, prikazalo tako, da je imel uporabnik vtis, da je prikazano na isti spletni strani?

4.    Ali lahko država članica zagotavlja širše varstvo avtorjevih izključnih pravic, tako da določi, da pojem priobčitve javnosti zajema več dejanj, kot je določeno v členu 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi?

____________