Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.2.2014 (Svea hovrättin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman ja Pia Gadd v. Retriever Sverige AB

(Asia C-466/12)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – Tietoyhteiskunta – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittäminen – Käsite – Internetlinkit (klikattavat linkit), joiden kautta on mahdollista saada suojattuja teoksia saataviin)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea hovrätt

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman ja Pia Gadd

Vastaaja: Retriever Sverige AB

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Svea hovrätt – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.3.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) 3 artiklan 1 kohdan tulkinta – Internetin haku- ja ohjaussivusto, joka tarjoaa tilaajilleen palvelun, jolla suojattuja teoksia on mahdollista saada saataviin maksua vastaan – Tilanne, jossa muu henkilö kuin teoksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa tarjoaa verkkosivullaan linkin, jonka kautta teos on mahdollista saada saataviin

Tuomiolauselma

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kaltaisena yleisölle välittämisenä ei voida pitää sellaisten klikattavien linkkien tarjoamista internetsivustolla, jotka johtavat toisella internetsivustolla vapaasti käytettävissä oleviin teoksiin.

Direktiivin 2001/29 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltio voi antaa tekijänoikeuden haltijoille kattavampaa suojaa säätämällä, että yleisölle välittämisen käsite kattaa useampia toimia kuin ne, joita kyseisessä säännöksessä tarkoitetaan.

____________

1 EUVL C 379, 8.12.2012.