Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2010. október 26.

F‑3/10. sz. ügy

AB

kontra

Európai Bizottság

„Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Határozott idejű szerződés meghosszabbításának elmaradása – Elkésett panasz – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a felperes a szerződéses alkalmazotti szerződését meg nem hosszabbító bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – A panaszt elutasító határozat elleni kereset – Elfogadhatóság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 117. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Elfogadhatósági feltételek – Az előzetes közigazgatási eljárás szabályos lefolytatása

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 117. cikk)

1.      A panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem alapján az uniós bíróság azt a sérelmet okozó aktust vizsgálja felül, amely ellen a panasz irányult.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 293/87. sz., Vainker kontra Parlament ügyben 1989. január 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1989., 23. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑310/02. sz., Theodorakis kontra Tanács ügyben 2004. március 23‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑95. o. és II‑427. o.) 19. pontja; T‑80/04. sz., Castets kontra Bizottság ügyben 2005. június 9‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑161. o. és II‑729. o.) 15. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke – amely analógia útján alkalmazandó az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekre – annak az alapvető feltételnek rendeli alá a korábbi alkalmazott által az őt alkalmazó intézménnyel szemben benyújtott kereset elfogadhatóságát, hogy annak megindítása előtt szabályszerűen lefolytatták az e cikkekkel létrehozott előzetes közigazgatási eljárást.

(lásd a 24. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 16/86. sz., P. kontra CES ügyben 1987. június 4‑én hozott végzésének (EBHT 1987., 2409. o.) 6. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑34/91. sz., Whitehead kontra Bizottság ügyben 1992. május 11‑én hozott végzésének (EBHT 1992., II‑1723. o.) 18. pontja.